ETF - SOIOS B.V. is een Nederlands bedrijf uit Limburg dat innovatieve milieuvriendelijke elektrisch aangedreven voertuigen ontwikkelt, produceert, exploiteert en wereldwijd vermarkt. ETF - SOIOS B.V. is dé speler op de markt voor personen- en goederenvervoer, welke zich onderscheid met hoogwaardige op zonne-energie aangedreven voertuigen. ETF - SOIOS B.V. biedt oplossingen om voertuigen en de eventuele exploitatie ervan te laten voldoen aan specifieke klantwensen en toepassingen. Verder adviseert ETF - SOIOS B.V. overheden en bedrijven op het terrein van het invullen van hun mobiliteitsdoelstellingen en ontwikkelt projecten op het vlak van duurzame, (binnenstad-) mobiliteit.

De productie en de verkoop van de ETF - SOIOS Solar SunShuttle is in 2011 van start gegaan. Inmiddels is zowel in natuurrijke omgevingen als in stedelijke situaties ruimschoots bewezen dat deze voertuigen op tal van toepassingen uitermate doeltreffend en betrouwbaar presteren. Tevens hebben onze klanten ervaren dat lage energieverbruik en lage exploitatiekosten uitstekend hand in hand kunnen gaan met hoge effectiviteit en grote inzetbaarheid.

 Innovatie

De sleutel van ETF - SOIOS’s succes is gelegen in een innovatieve combinatie van hoogwaardige zonnecellen, lichtgewicht constructies en een krachtige aandrijflijn met maximum rendement zonder energieverlies.

Kennis en ervaring

De markt geeft aan dat in veel gevallen niet alleen de voertuigen gewenst worden, maar ook de exploitatie ervan wordt verzorgd. ETF - SOIOS B.V. heeft daarom een speciaal daarop toegelegde organisatie opgericht die de opdrachtgever in meerdere of mindere mate kan bijstaan met kennis en ervaring en die zelfs de complete exploitatie van voertuigen ter hand kan nemen. Uitgangspunt bij deze activiteiten is het maatschappelijk verantwoord ondernemen en hierbij wordt daar waar mogelijk de insteek gekozen van activiteiten op het terrein van scholing en arbeidsre-integratie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt.

ETF - SOIOS B.V. kan participeren in andere ondernemingen indien dit ten behoeve van het realiseren van een project gewenst wordt.